Valná hromada a představenstvo

 

 

USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

 

Uniga – cz, a.s. se sídlem Davídkova 2236/34, 180 00 Praha 8, IČ: 25772767

Valná hromada rozhodla takto

A)  Bere na vědomí zprávy o činnosti Představenstva a Dozorčí rady společnosti.

B) Schvaluje účetní závěrku za r. 2014 a zprávu auditora o jejím ověření.

C) Hospodářský výsledek dosažený za r. 2014 ve výši 2,077.018,41 Kč zaúčtovat ve prospěch účtu nerozděleného hospodářského výsledku minulých let.

Valná hromada uložila představenstvu:

D1)  Zaúčtovat usnesení valné hromady, uvedené v bodě c) tohoto zápisu, nejpozději do 31.07.2015. Jedná se o účetní případ r. 2015.

D2) Ve smyslu příslušných ustanovení o.z.., z o OK a zákona o účetnictví, zveřejnit výsledky společnosti za r. 2014, uložením výroční zprávy s účetní závěrkou, zprávou o vztazích a zprávou o ověření účetní závěrky auditorem za r. 2014, do sbírky listin Městského soudu v Praze (pouze elektronicky). T 31.08.15. 

 

Skončeno a podepsáno dne 17.07.2015 v 11.00 hod